Slavnost sv. Maxmiliána Maria Kolbe se blíží!

Srdečně vás zveme na poutní slavnost do Meditační zahrady.

Každá pouť s sebou nese obtíže spojené s cestou, námahu a těžkosti náročného putování. Zkušený poutník ale ví, že oběť přináší dobro a nejen duchovní! Kromě křížové cesty a mše svaté, kterou bude sloužit generální vikář plzeňské diecéze p. Jakub Holík, vás srdečně zveme i na agapé a multižánrový koncert.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.