Ohlášky

pouť k sv. Maxmiliánovi

Pouť k sv. Maxmiliánu Kolbemu byla 13.8. v Meditační zahradě

V Meditační zahradě v kapli sv. Maxmiliána Maria Kolbeho proběhla 13. srpna oslava. Poutní den začal společenskými hrami, odpoledne následovala křížová cesta a mše svatá. Křížovou cestu připravila a vedla p. Anna Srbová. Mši svatou celebroval P. Jiří Barhoň, promluvu Ing. Josef Kaše.

Nakonec bylo žehnání samoobslužného baru s ochutnávkou. Po společném posezení jsme se rozešli do svých domovů. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.