Historie Meditační zahrady

Meditační zahradu v Plzni založil plk. v. v. Luboš Hruška, který byl v době komunistické vlády v roce 1949 odsouzen k 18 letům vězení.

V následujících 11 letech postupně prošel věznicemi na Špilberku, Pankráci, v Plzni na Borech, Opavě, Leopoldově, Ruzyni a jáchymovským pracovním lágrem Bytíz u Příbrami. Do vězení šel jako ateista, během prvních let tam však potkal vzácné lidi, kteří věřili v Krista, a ti pana Hrušku postupně přivedli k víře v Boha. Když pak byl v kriminále tajně pokřtěn, slíbil si, že jestli přežije a vrátí se domů, přebuduje rodinný - původně ovocný - sad na Památník obětem zla.

S realizací svého slibu začal po propuštění z kriminálu u příležitosti prezidentské amnestie v roce 1960. Postupně vykácel ovocné stromy, začal pěstovat stovky okrasných jehličnanů a dalších vzácných dřevin, čímž vznikla ojedinělá zahradní architektura ve stylu anglického parku se dvěma okrasnými jezírky.

Součástí Památníku je rovněž Křížová cesta, která byla vytvořena v letech 1986 až 1991 akademickým sochařem Romanem Podrázským. Toto mimořádné dílo je vytesané z hořického pískovce a zahrnuje čtrnáct zastavení ve dvanácti skulpturách v životní velikosti.

Památník byl otevřen pro veřejnost po třiceti letech náročné práce v roce 1990. Jako poslední byla v letech 1993 až 1995 postavena kaple, která je zasvěcena sv. Maxmiliánu Kolbe, polskému knězi – františkánu, který byl v koncentračním táboře v Osvětimi popraven, když nabídl svůj život výměnou za život svého spoluvězně, otce několika dětí.

V roce 1995 předal Luboš Hruška Památník obětem zla plzeňskému biskupství, které se zaručilo, že Meditační zahrada bude vždy sloužit myšlence, pro kterou ji vytvořil a bude přístupna komukoliv – zdravému, nemocnému, mladému, starému, věřícímu i nevěřícímu.

Přestože pan Hruška již od roku 2007 není mezi námi, jeho dílo žije dále a promlouvá k dalším generacím jako trvalá připomínka utrpení lidí, kteří se stali oběťmi totalitních režimů.  Lidé „Hruškovu zahradu“ navštěvují stále, protože je to nejen krásné, tiché místo v rušném městě, ale i prostor s velkým duchovním poselstvím. Návštěvníci zde mohou spočinout a vnímat atmosféru odpuštění, usmíření a lásky.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.