Plán zahrady

K: kaple sv. Maxmiliána Kolbe

i: informační tabule

I. zastavení: Poslední večeře - Mk 14,17-25

II. zastavení: Getsemany - Mk 14,32-41

III. zastavení: Před veleradou - Mk 14,55-65

IV. zastavení: Před Pilátem - Mk 15,2-15

V. zastavení: V rukou vojáků - Mk 15,16-19

VI. zastavení: Nesení kříže - Jan 19,16-17

VII. zastavení: Šimon z Kyrény - Mk 15,21

VIII. zastavení: Jeruzalémské ženy - Lk 23,27-32

IX. zastavení: Ukřižování - Lk 23,33-38

X. zastavení: Dva zločinci - Lk 23,39-43

XI. zastavení: Maria a Jan 19,25-27

XII. zastavení: Ježíšova smrt - Jan 19,28-37

XIII. zastavení: Hrob - Jan 19,38-42

XIV. zastavení: Oslavení - Zj 1,17-18 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.