Zahrada v současnosti

Místo s hlubokým duchovním poselstvím

Meditační zahrada v Plzni je oázou v dnešním neklidném světě, místem s hlubokým duchovním poselstvím pro ozdravění duše člověka.

Kompozice celého památníku obětí totalitních systémů podněcuje návštěvníka prostřednictvím sakrálního prostoru s duchovními symboly a zahradní architektury zamýšlet se nad smyslem utrpení a odpuštění.

Duchovní náboj místa a krása zahrady vede člověka ke smíření, klidu a pokoře.

V areálu ve stylu anglického parku se stovkami okrasných jehličnanů a dvěma jezírky se nachází křížová cesta o dvanácti skulpturách v životní velikosti a kaple zasvěcená sv. Maxmiliánovi Kolbe.

V průběhu roku zde probíhá řada duchovních událostí, vzdělávacích a kulturních pořadů i společenských setkání, kterých se účastní obyvatelé i návštěvníci města. Uskutečňují se rovněž programy pro mladé lidi, v rámci poznávání Plzně zahradu navštěvují školáci základních i středních škol, gymnázií a průmyslových škol. 

Podle možností a zájmu návštěvníků probíhají komentované prohlídky zahrady i kaple, pro zahraniční návštěvníky jsou k dispozici tištěné průvodce v několika světových jazycích.

Zájemci mohou shlédnout cca 30 minutový film "Plody zla a odpuštění" (i cizojazyčně) - svědectví plk. Luboše Hrušky.

Zahrada je rovněž oblíbeným místem pro konání svateb.

Do Meditační zahrady i kaple sv. Maxmiliána Kolbe je možný bezbariérový vstup.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.