Slavnost sv. Maxmiliána Maria Kolbe

Prožili jsme krásné chvíle na pouti ke sv. Maxmiliánu Maria Kolbe

Dne 13.8. 2020 se konala v naší Meditační zahradě poutní slavnost k patronu naší kaple sv. Maxmiliánu Maria Kolbe. Každá pouť s sebou nese obtíže spojené s cestou, námahu a těžkosti náročného putování. Oběť ale přináší dary a nejen duchovní! Kromě pobožnosti křížové cesty a mše svaté, kterou sloužil generální vikář plzeňské diecéze p. Jakub Holík, jsme prožili příjemné chvíle spolu při malém pohoštění a závěrem se zaposlouchali do skladeb starých mistrů i muzikálových melodií. Děkujeme p. Holíkovi za pěkné slavení, Natálii Dvořákové a Martě Entlerové za příjemný hudební doprovod a věřícím a přátelům Meditační zahrady za účast a společenství.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.