Advent klepe na dveře z Meditační zahrady

Milí přátelé,

       zdravím vás z podzimní Meditační zahrady a přeji krásné dny.  

          V neděli 22.11. od 15 hodin bylo možné sledovat online z kaple Maxmiliána Maria Kolbeho již tradiční koncert Advent klepe na dveře, který uzavřel dění na Meditační zahradě pro rok 2020. 

       Úvodem zaznělo několik veršů Adama Václava Michny z Otradovic, které přednesla paní Sovová a svým vstupem nás informovala o průběhu koncertu paní Irena Pulicarová. Pozdravil nás generální vikář plzeňské diecéze p. Jakub Holík, přiblížil život světců naší kaple, nechal nás zamyslet se nad svědectvím Maxmiliána Maria Kolbeho, který se postavil zlu a dokázal hlásat pravdu, pravdu v Kristu, dále připomněl sv. Anežku provázející národ od dob svobody, která, ač mohla vládnout, odložila korunu a rozhodla se sloužit nemocným a chudým. Třetí jmenovanou byla svatá Cecílie, patronka hudebníků, která měla v den koncertu svátek. Otec Jakub na závěr popřál krásné chvíle při poslechu a požehnaný adventní čas.  

        První zazněla skladba Podzim Hermana Beeftinka v podaní Markéty Kapustové na příčnou flétnu a Lenky Heringové na klavír. Manželé Kapustovi a paní Lenka Heringová vystupují při různých příležitostech jako Trio Kaphe, koncerty na Meditační zahradě obohacují již několik let. Příčná flétna, fagot nebo flétna a klavír, jsou mocné zbraně, kterými dokáží rozeznít srdce svých posluchačů. Krásnou hudbu vystřídaly verše Jana Zahradníčka – Jak povstaly chudobky. Paní Pulicarová recitovala tyto verše zvlášť procítěně, dokázala vystihnout hloubku a to je velké umění. Poté zaznělo dílo romantického skladatele Camilla Saint- Saënse - Koncert pro fagot 1. a 4. věta. 

           Mezi skladbami jsme si poslechli příběh spisovatele z Jizerských hor Otfrieda Preusslera - Koruna krále mouřenínů, přednes obou dam skutečně dokázal pohladit na duši a uvedl nás do období očekávání příchodu Mesiáše. 

           Následovala Zima od Hermana Beeftinka – skladba pro příčnou flétnu a klavír, dále zazněla od G. Ph. Telemanna Triová sonáta c moll a od R. Valentina Triová sonáta F dur. Následovala báseň Uzdravení děvčátka ze sbírky Ježíškova košilka, kterou přednesla opět paní Irena Pulicarová.  

          Před poslední skladbou zazněla slova A. M. z Otradovic: „Hle Pán příjde a všickni svatí Jeho s Ním, toho jsme z dávna žádali, již jsme šťastně vyžádali, Maria ho počala, v životě objala, veselte se všickni národové, těš se lidské pokolení, neb se blíží tvé spasení, uhlídáš v lidském těle svého Spasitele.

        Na závěr nedělního koncertu jsme mohli slyšet skladbu od Ennia Morriconeho Gabriels Oboe. Ačkoliv letošní rok přinesl mnohá omezení, jsme rádi, že se mohl uskutečnit online přenos, sledovanost byla docela vysoká.

              Děkujeme za podporu Městskému obvodu Plzně 3. Děkujeme všem, kteří akci připravili. Těšíme se na příště.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.