Nový betlém požehnal P. Petr Hruška

Od 26. 11. 2022 má Meditační zahrada svůj betlém

Dárcem keramického betlému pro kapli sv. Maxmiliána Kolbeho v Meditační zahradě je pan Pavel Trnka, betlémář. Dne 26. listopadu jej požehnal P. Petr Hruška, generální vikář Biskupství plzeňského.  Žehnání bylo součástí pořadu Advent klepe na dveře. Hudbu zajistili Vašek a Mája Kapustovi, dcera Terezka a Jaroslava Šálková. Mluveným slovem provázeli Irenka Pulicarová, Pavla Sovová, báseň přednesl mladý telent z divadla J.K.Tyla Ondra Kapusta.

Betlém bude k vidění 24. prosince od 13 do 15 hodin při zpěvu koled

 a v neděli 8. ledna 2023 od 15 hodin vystoupí Jiřičky.

Přijďte si s námi zazpívat koledy. 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.