Mše svatá v kapli sv. Maxmiliána M. Kolbeho

poděkování za sezónu

Letošní sezónu jsme ukončili 26. října děkovnou mší svatou. Pak následovalo společné sdílení při opékání buřtů.

Mimořádně otevřeme na pořad Advent klepe na dveře 25. a 26.11. a pak na Vánoce.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.