Vítání ptačího zpěvu

19.4.2024 byla ornitologická procházka v zahradě a okolí

     V pátek 19. dubna 2024 brzy ráno v 5:15 ještě před svítáním se skupinka zájemců o poznávání ptáků sešla na parkovišti před Meditační zahradou v Plzni-Doudlevcích.

Bylo chladné ráno jen + 3stupně, ale nadšence to neodradilo. Pak ještě začalo i pršet…

          Přijeli jsme (skupinka tři lidí) autobusem č. 32 a vystoupili za Tyršovým mostem. Byli jsme mile překvapeni, protože už cestou k parkovišti nás přivítal hlasitý zpěv našeho krále pěvců slavíka obecného. Ani jsme tomu nechtěli věřit, že i když je tato akce o týden až dva dříve, že ho už uslyšíme. Ale letos díky nejteplejšímu únoru a březnu v historii měření prostě i tažní ptáci přilétli dříve.

        Sešlo se nás 14 obdivovatelů a posluchačů. Někteří již zkušenější, někteří se této akce účastnili poprvé a bylo opravdu někdy těžké rozeznat jednotlivé hlasy jednotlivých ptáčků, když  tak kolem půl šesté začali svůj koncert. Setkání vedl zkušený ornitolog Jiří Sladký (jinak pracovně botanik AOPK - Agentury ochrany přírody a krajiny, pracoviště Plzeň).

       Po slavíkovi se ještě na parkovišti z křoví nedaleko nás ozývala červenka obecná se svým typickým melancholickým zpěvem. Ale tentokrát se mně zdál docela radostný ne tak smutný, jak někdy bývá. Dál jsme slyšeli drozdy, kosy. Popošli jsme od parkoviště dál po silnici a zaslechli hlas rehka domácího – letošního PTÁKA ROKU. Když jsme doputovali až k polím u cesty ozval se nám skřivan polní. Jeho místem, kde přebývá jsou pole a louky, biotop, který je jeho domovem.

      Vraceli jsme se  zpět po cestě a odbočili vlevo do zastavěné části území – chatky a rodinné domy, u kterých jsme měli možnost slyšet nebo i vidět vrabce domácího, hrdličku zahradní, přeletěl i holub hřivnáč, typický šedivý pták větší než běžní holubi skalní (věžáci) s bílou skvrnou na krku a při letu s bílými pásky na křídlech. Při cestě k Meditační zahradě jsme ještě viděli nebo slyšeli rehka zahradního, pěvušku modrou, pěnici černohlavou, pěnici pokřovní.

       Potom jsme ještě zaregistrovali v dálce brhlíka lesního a svým bubnováním se uvedl strakapoud velký. Vycházku jsme zakončili kolem  6:30, protože nás už přece jen nepříjemně sužovala zima a chlad.

 

Seznam druhů ptáků, které jsme při vycházce slyšeli nebo viděli:

Slavík obecný, červenka obecná, kos černý, drozd zpěvný, sýkora koňadra, skřivan polní, rehek domácí, vrabec domácí, pěnice pokřovní, sýkora modřinka, rehek zahradní, budníček menší, zvonek zelený, pěnice černohlavá, straka obecná, hrdlička zahradní, holub hřivnáč, pěvuška modrá, brhlík lesní, strakapoud velký.

Celkem 20 druhů. Trochu jsme se divili, že jsme pak už za světla neslyšeli i další běžné druhy – ale asi se jim nechtělo při takovém chladu zazpívat……
     

Těm zájemcům, kteří byli trochu nešťastní, jak se mají v té změti hlasů vyznat jsme doporučili již vyzkoušené dříve kazety, nyní CD s hlasy ptáků – možné najít na webu Radioservis nebo existují plyšoví ptáčci s věrohodným hlasem na webu ČSO (České společnosti ornitologické) e-shopu a lze si je objednat. Při poslouchání těchto nosičů je možné si trochu vycvičit sluch pro následné poslouchání v přírodě.   

Zaznamenala Anna Sladká                                                                                                                     .

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.